bg

Резервоари за вода за противопожарни цели 

Противопожарни системи 

Резервоарите за вода за противопожарни цели съхраняват вода, която да се използва в случай на пожар

Резервоарите за вода за противопожарни цели са хоризонтални подземни конструкции, използвани за съхранение на вода в случай на пожар. Изработени са от тръби HelCor и могат да бъдат оборудвани с няколко вида помпи или смукателна система. Могат да се монтират в агресивна среда и да издържат до 100 години. Нашите резервоари за вода за противопожарни цели са икономично и екологично решение, което отговаря на стандартите на ЕС и включва инженерни чертежи.

Свържете се с нас
инж. Денислав Велков

Директор Мостови Решения и Водостоци denislav.velkov@viacon.bg
+359 895 650 110

инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Рентабилност

Ниското тегло на резервоарите означава, че няма нужда от тежко оборудване, което минимизира разходите за доставка и монтаж. Монтажът изисква екип от работници само с един ръководител, което спестява разходи за труд. А времето за монтаж е кратко и при по-малки проекти може да отнеме само няколко дни. 

Дълъг експлоатационен срок

Резервоарите са изработени от горещо поцинкована стомана. Дълготрайният материал и оптималната конструкция гарантират живот до 100 години. Тръбите са лесно достъпни за ръчна проверка и не изискват никаква специална поддръжка, освен обновяване на повърхността. 

Разнообразни решения

В зависимост от избраното място резервоарите за вода за противопожарни цели могат да бъдат монтирани в зелена зона, под пътното платно или вътре в сграда. Резервоарите за вода за противопожарни цели могат да бъдат произведени по желание на клиента чрез монтиране на помпи, напорен или смукателен тръбопровод. Те могат да бъдат изработени с диаметър до 4 метра и практически неограничена дължина. 

Решение с грижа за природата

Стоманата изцяло подлежи на рециклиране и е с ниски емисии на въглероден диоксид и потребление на природни ресурси при производство. Бързият монтаж причинява минимални вреди на местната среда. 

Гарантирано качество

Изпълнението винаги се извършва съгласно всички технически разпоредби. Нашите професионалисти наблюдават процеса още от етапа на планиране и гарантират, че всички ваши изисквания ще бъдат изпълнени. 

Приложения
  • Фабрики

  • Складове 

  • Супермаркети 

  • Логистични центрове  

  • Летища

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас