bg

Сепаратори за масло 

Каломаслоуловители за отпадни води 

Системите управляват отпадни води, замърсени с нефтени продукти и пясъчни частици

Сепараторите за масло са резервоари, използвани за събиране и филтриране на замърсени отпадни води и изпускането им в канализационната система или в почвата. С увеличаването на валежите бетонните повърхности в градските и индустриалните райони събират нефтени продукти и замърсители и ги отмиват в подпочвените води, като замърсяват околната среда. Каломаслоуловителите помагат да се избегне това, като отделят маслото и нежеланите частици от водата и я инфилтрират в почвата. Сепараторите са изработени от спирално профилирани тръби HelCor, които са здрави, леки и дълготрайни. Това решение е незаменимо за паркинги, бензиностанции, пристанища и промишлени зони.

Свържете се с нас
инж. Денислав Велков

Директор Мостови Решения и Водостоци denislav.velkov@viacon.bg
+359 895 650 110

инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Рентабилност

Ниското тегло на резервоарите прави транспортирането и монтажа икономични и бързи. Разходи за труд се спестяват и от простотата на процеса: за монтажа е достатъчен екип от работници и само един ръководител.

Дълготрайност в агресивна среда

Стоманата с висока якост, защитата срещу корозия и опростената конструкция гарантират дълъг живот на продукта. Конструкциите могат да издържат тежко натоварване и не се нуждаят от разпределяща товара плоча. Възможен е монтаж при ниски и при високи температури. 

Дълъг живот

Стоманата на тръбите е здрава и дълготрайна. Тя е защитена от корозия чрез горещо поцинковане и може да има експлоатационен срок до 100 години.  

Решение с грижа за природата

Стоманата е материал за многократна употреба, който консумира малко ресурси при производство. Въглеродният отпечатък също е малък, тъй като монтажният процес е бърз. 

Гарантирано качество

Решението може да бъде персонализирано за вашите нужди, а процесът на проектиране и монтаж се контролира от нашия екип. Решението се изпълнява в съответствие с всички технически разпоредби и вашите очаквания. 

Приложения
  • Колектори за градски повърхностни отпадни води

  • Индустриални предприятия 

  • Железопътен трафик

  • Бензиностанции 

  • Автомивки 

  • Паркинги 

  • Летища  

  • Терминали 

  • Пристанища 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас