bg

Резервоари за събиране на вода 

Системи за събиране на дъждовна вода 

Резервоарите за събиране на вода съхраняват дъждовна вода и я изпускат в канализационната мрежа

Резервоарите за събиране на вода се използват за временно съхраняване на големи количества дъждовна вода и освобождаването ѝ в съществуваща канализационна мрежа или естествена среда. Те са незаменими при разрешаване на проблемите, причинени от засушаването и увеличените валежи поради изменението на климата. Докато асфалтираните повърхности не могат да абсорбират и съхраняват вода, резервоарите за събиране на вода могат да я събират и отстраняват от промишлени и жилищни зони, като паркинги, складове и супермаркети, като по този начин предпазват имуществото от вреди и същевременно допринасят положително за околната среда. Изработени са от вълнообразно профилирани стоманени тръби с висока якост HelCor, които са леки, здрави и дълготрайни. Резервоарите за събиране на вода са доказано икономично и екологично решение за ограничаване на дъждовните води.

Свържете се с нас
инж. Денислав Велков

Директор Мостови Решения и Водостоци denislav.velkov@viacon.bg
+359 895 650 110

инж. Мартин Стоилов

Директор Геосинтетични Решения
martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Рентабилност

Тръбите за резервоарите са изключително леки и на обекта не е необходимо тежко оборудване. И двата фактора гарантират икономична доставка и монтаж. Що се отнася до разходите за труд, за монтажа е достатъчен екип от работници и само с един опитен ръководител. Процесът на монтаж е бърз и при малки проекти може да отнеме само един ден. 

Дълготрайност в агресивна среда

Стоманата с висока якост, защитата срещу корозия и опростената конструкция – всички те гарантират дълъг живот на тези резервоари. Конструкциите са здрави и не се нуждаят от разпределяща товара плоча. Възможен е монтаж както при ниски, така и при високи температури. 

Дълъг живот

Стоманата на конструкциите HelCor е защитена срещу корозия чрез горещо поцинковане. Това е издръжлив и дълготраен материал, който гарантира експлоатация до 100 години. 

Решение с грижа за природата

Емисиите на въглероден диоксид, консумацията на енергия и вода са доста ниски при производство на стомана. Стоманата също така е екологична, тъй като изцяло подлежи на рециклиране. Ако дъждовната вода е събирана правилно, тя може да бъде използвана отново. А ниското тегло на резервоара (в сравнение с традиционните решения от бетон) осигурява бърз монтаж на тръбите и минимално замърсяване на района. 

Гарантирано качество

Нашият експертен екип наблюдава целия цикъл на проекта, от планирането до пълното му изпълнение. Проектът се изпълнява в съответствие с всички технически разпоредби и очаквания за високо качество на проекта.  

Приложения
  • Паркинги 

  • Складове

  • Супермаркети

  • Логистични центрове  

  • Пътища 

  • Паркове

  • Училища

  • Еднофамилни домове 

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас