bg

Резервоари за инфилтриране на дъждовни води 

Конструкция за инфилтриране на дъждовни води 

Резервоарите за инфилтриране на дъждовни води контролират оттичането на дъждовната вода в подземните води

Резервоарите за инфилтриране на дъждовни води се използват за временно съхраняване на значителни количества дъждовна вода и инфилтрирането ѝ в почвата. С напредване на изменението на климата и увеличаването на количеството на валежите те стават абсолютно необходими за справяне с проблема с наводненията. Идеални са за промишлени и жилищни зони, където почвата е груба и позволява инфилтриране. Резервоарите са изработени от спирално профилирани тръби HelCor, които са известни със своята якост, адаптивност и дълготрайност.

Свържете се с нас
инж. Денислав Велков

Директор Мостови Решения и Водостоци denislav.velkov@viacon.bg
+359 895 650 110

инж. Мартин Стоилов
Директор Геосинтетични Решения

martin.stoilov@viacon.bg
+359 882 568 35

Характеристики и предимства 

Кратко време за монтаж

Резервоарите са леки и с тях се работи лесно. Те се монтират бързо на участъци от екип работници и един ръководител. За успешен монтаж са необходими само основни инструменти и леко оборудване.

Дълготрайни в екстремна среда

Възможен е монтаж както при ниски, така и при високи температури. Резервоарите са изработени от високоякостна вълнообразно профилирана стомана с оптимален дизайн за издържане на големи натоварвания. Резервоарите могат да бъдат подсилени и със специален полимерен филм, за да се увеличи защитата от корозия при особено агресивни среди. 

Дълъг живот

Резервоарите не изискват специално оборудване за обслужване. Очакваният жизнен цикъл на конструкциите е до 100 години. 

Решение с грижа за природата

Стоманата е материал за многократна употреба, чието производство е със сравнително ниски емисии на въглероден диоксид и потребление на ресурси. Дъждовните води, събрани в резервоарите, също могат да се използват многократно, когато се събират правилно. Освен това бързият монтаж причинява минимални вреди на околната среда. 

Гарантирано качество

Нашите експерти ще ви придружават на всеки етап от проекта. ViaCon гарантира, че решението ще е правилно планирано, проектирано и изпълнено в съответствие с местните разпоредби и изискванията на клиента. 

Приложения
  • Паркинги

  • Складове

  • Супермаркети 

  • Логистични центрове  

  • Пътища

  • Паркове

Request a quote or brochure

Замислили ли сте проект? 

Свържете се с нас

FAQ’s

This is text that will be here so that it looks nicer. something

How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

Свържете се с нас 

Свържете се с вашия местен представител! 

Свържете се с нас