bg

Сваляне

Pecor Optima

Двустенни гофрирани полимерни тръби Pecor Optima

Инженерни решения

Engineering solutions in the industry

Pecor Optima

Двустенни гофрирани полимерни тръби Pecor Optima

Инженерни решения

Engineering solutions in the economy

Каталог

Road to Success Catalogue

Каталог Acrow 700XS

Каталог за временни и постоянни мостове Acrow 700XS

Каталог за геосинтетични материали

Геосинтетика и биоразградими продукти

Pecor Quattro

Каталог за двустенни гофрирани полимерни тръби Пекор Куатро

Каталог на подземни резервоари

Стоманени конструкции

Каталог за стоманени конструкции

HelCor и HelCor PA

Каталог за стоманени конструкции HelCor и HelCor PA

MultiPlate MP200

Каталог за стоманени конструкции MultiPlate MP200

Con/Span

Каталог за стоманобетонни системи KОНСПАН

Продуктов каталог

Innovative Infrastructure

Системи ViaWall + Габиони

Retaining wall system

ViaWall A, ViaWall B и ViaBlock

Системи за изграждане на подпорни/армонасипни стени

Стоманени конструкции MultiPlate MP200, SuperCor и UltraCor

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Policy Viacon Bulgaria 15022020
Декларация за поверителност за клиенти и други лица
Иновативни мостови съоражения – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (гр. Стара Загора, 4 декември 2018 г.)
Политика за „бисквитки“ на ВиаКон
Съвременни технологии за изграждане на транспортни съоражения: Конструкции от вълнообразна стомана – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (гр. Стара Загора, 11 декември 2018 г.)
Съвременни технологии за изграждане на транспортни съоръжения – Презентация пред студенти в УАСГ март 2018 г.